Volwassenen

Herkent u zich in de genoemde klachten? Vraag een intakegesprek aan! Loopt u samen met uw partner tegen een of meerdere problemen aan? Ik geef ook relatietherapie. Wanneer u beiden gemotiveerd bent, kun u samen aan uw problemen werken.

Wanneer therapie?
Klachtgerichte of kortdurende psychotherapie richt zich op de behandeling van één of een aantal symptomen en specifieke klachten. Hier wordt minder ingegaan op de persoonlijkheid of de identiteitsbeleving of persoonsgeschiedenis van de cliënt. Het doel is om de klachten te behandelen die iemand nu ervaart. De duur bedraagt tussen een paar tot ongeveer 13 gesprekken.

Psychotherapie valt onder Specialistische GGZ. U kunt doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ als u last heeft ernstige en/of complexe psychische of psychiatrische klachten. Dit wordt ook wel 2e lijns zorg genoemd. In de specialistische zorg staat naast de direct aanwezige klachten ook de complexe problematiek onderliggend aan de klachten meer centraal. Hier wordt wel stil gestaan bij de persoonsgeschiedenis van de cliënt en worden klachten bekeken in het kader van diens persoonlijkheid. De identiteit en zelfbeleving staan hier meer centraal. In de specialistische zorg zal daarnaast ook veel nadruk liggen op het proces wat iemand doormaakt, of het proces van de therapie. Het doel is door dit proces een meer structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen.