Praktische informatie

Psychotherapiepraktijk Swagerman is geopend van maandag t/m vrijdag, 08:00 tot 18:00 uur.

Behandelingen kunnen in het Nederlands en / of het Engels plaatsvinden.

De wachttijd bedraagt op dit moment 6 weken.

Verwijzing

Voor vergoeding van de behandeling, is het belangrijk om een juiste verwijsbrief van de huisarts te krijgen. Sinds januari 2014 moet deze brief aan de volgende eisen voldoen:

 • Datum van de verwijzing ligt voor het eerste intake gesprek:
  U kunt het beste eerst naar de huisarts gaan. Deze maakt een inschatting van de klachten en kan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld onze praktijk voor psychotherapie.
 • De AGB-zorgverlenerscode van de huisarts moet op de brief vermeld staan.
 • De huisarts moet aangeven of deze doorverwijst naar Basis GGZ of Specialistische GGZ.
 • De huisarts moet aangeven of deze een vermoeden heeft van een diagnose en de specifieke diagnose (eventueel) vermelden.
 • De huisarts moet zelf ondertekenen.

Met een aantal zorgverzekeringen heb ik contracten afgesloten. Neem contact op om te weten of ik een contract heb met uw zorgverzekering.

Veelgestelde vragen
 • Binnen welke termijn na aanmelding de behandeling wordt gestart (wachttijd)?
  Antwoord: binnen 4-6 weken
 • Hoe een behandeltraject is opgebouwd? 
  Antwoord: Na de pre-intake waarbij gekeken wordt of de Praktijk en Patiënt mogelijk een goede match zijn, wordt de Intake & diagnostiek fase gestart. Hieruit komt een primaire diagnose die met de patiënt besproken wordt, en samen word een behandelplan overeengekomen. Tenslotte wordt op het eind van deze behandeling een eindevaluatie afgenomen en wordt de behandeling afgelopten. Mogelijks kan nazorg geregeld worden.
 • Welke behandelmethoden worden aangeboden (inclusief beschikbare eHealth toepassing)? 
  Antwoord: Psychoanalytische/psychodynamische psychotherapie, MBT (mentaliseren bevorderende therapie), Systeemtherapie (zoals relatietherapie). Daarnaast werk ik ook met bepaalde klachten op een klachtgerichte manier vanuit de cognitieve gedragstherapie.
  Soms wordt er gebruik gemaakt van eHealth modules van Karify voor specifieke klachten, dit in overleg met de cliënt.
 • Hoe ziet de samenwerking er uit met partners lokaal en/of in de regio (zoals de huisarts, wijkteams en de Gespecialiseerde GGZ?
  Antwoord:
  – Diagnostiek en indicatiestelling; Op- en afschaling ondersteunende farmacotherapie: B. Ruesink, Psychiater, A Kolman Psychiater (Kind en Jeugd)
  – Intervisie
  – En waar vanwege de complexiteit en hulpvraag een mede/co- behandelaar gewenst is.
  – Ik werk samen met verschillende collega’s, waaronder Praktijk Ithaca waar ik een deel van de week werk.
  – Voor de jeugd heb ik soms overleg met de wijkteams van de gemeente Amsterdam, Amstelveen e.o.
 • Welke informatie wordt uitgewisseld met de verwijzer?
  Antwoord: Na akkoord van de Patiënt wordt de verwijzer geïnformeerd over de primaire diagnose en de behandeling. Vervolgens wordt deze na afsluiten van de behandeling op de hoogte gebracht van het resultaat. Verdere informatie uitwisseling word altijd besproken met de cliënt.
 • Hoe behandeleffecten en cliëntervaringen worden gemeten tijdens en na de behandeling?
  Antwoord: Naast bespreken direct met de patiënt worden nog vragenlijsten ingevuld voor –en na de behandeling.
 • Wanneer wordt afgeweken van de inzet van eHealth-toepassingen (contra-indicaties):
  Antwoord:
  – Als er sprake is van een crisis
  – Als er sprake is van verhoogde suïcidale ideatie
  – Als een cliënt zich er niet prettig bij voelt
  – Als er vermoedens zijn van laag mentaliserend vermogen waardoor de e-health mogelijk niet goed aan slaat en/of verkeerd begrepen       wordt. Dit dient dan eerst uigezocht te worden.
  – Als er geen goede specifieke module voor is
 • Vervanger/waarnemer bij ziekte of verlof?
  Antwoord: N. Stouwdam of I. Riepma.
 • Hoe te handelen tijdens crisis?
  Antwoord:

  Mochten er afspraken gemaakt zijn kunt u conform die afspraken contact met mij opnemen.

  Binnen kantoortijden kunt u ook altijd contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost of de lokale crisisdienst. Voor Amsterdam is dat GGZinGeest (020) 788 5333